Alglerin Biyoyakıt Eldesine Yönelik Genetik Modifikasyonlarının Araştırılması


ÖZÇİMEN D. , Demirer B. Ö.

5.Biltronik Yarışması ve 3.Ar-Ge Pazarı, 01 May 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text