TÜRK KAMU YÖNETİMİ SİSTEMİNDE KRİZ YÖNETİMİ KAVRAMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME


Turgut S., Çelikyay H. H.

4 th International Conference on Globalization and International Relations, Ankara, Turkey, 1 - 02 August 2021, vol.1, pp.40-53

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.40-53
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Kriz yönetimi, kavramsal olarak birçok disiplin tarafından ele alınmış, özellikle işletme, afet ve acil durum yönetimi gibi alanlarla özdeşleşmiştir. Kamu yönetimi alanında ise benzer şekilde örgütsel ilişkiler veya afetlerden kaynaklanan durumların çözümlenmesinde ele alınmıştır.

 

Ancak son yıllarda dünyanın karşılaştığı; salgınlar, iklim değişikliği, ekonomik daralmalar, yoksulluk, toplumsal ayrışma, düzensiz göç ve mülteciler, işsizlik, küresel ısınma, gıda-su sorunu ve afetler gibi farklı alanlardaki problemler kriz yönetimi anlayışının yeniden ele alınması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Kriz yönetimi, güvenlikten ekonomiye, demografiden toplumsal yapıya, siyasal düzenden hukuksal yapıya kadar birçok disiplin ile ilintili olarak kamu yönetiminin ana çalışma alanlarından haline gelmiştir.

 

Diğer yandan, farklı ülkelerdeki kamu yönetimlerinin krizleri karşılama davranışı ve yönetim süreçleri farklılaşmaktadır. Ülkeler, salt “afet ve acil durum yönetimi” sisteminde var olan sorunlarla değil, sık ve seri şekilde farklı formlarla ortaya çıkan krizlerle karşı karşıya kalmıştır. Sebebi ne olursa olsun tüm kriz türlerine karşı çözüm bulma zorunluluğu ile yeni stratejilerin geliştirilmesi öncelikli hedefler arasına girmiştir. Krizler karşısında ülkelerin aldığı önlemler, mücadele yöntemleri, dirençlilikleri ve yanıt verme esneklikleri önem kazanmış, mevcut yönetimsel mekanizmaların yeterliliği üzerinde bir dizi tartışmanın oluşmasına neden olmuştur.

 

Hiç kuşkusuz Türkiye de dünyanın karşılaştığı bu krizlerden etkilenmektedir ve bu nedenle etkin bir kriz yönetimi sistemini kurgulamak durumundadır. Çalışmada, kriz ve kriz yönetimi kavramları ele alınarak Türk kamu yönetimi sistemi ve mevzuatında bu kavramların ne şekilde yer aldığı ortaya konulacaktır. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile gelen yasal ve yönetsel değişiklikler göz önüne alınarak Türk kamu yönetimindeki mevcut duruma genel bir bakış gerçekleştirilecek ve değerlendirmede bulunulacaktır.

 

Anahtar Kelimeler: Kriz Yönetimi, Türk Kamu Yönetimi Sisteminde Kriz Yönetimi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Kriz Yönetimi