Yönetici ve Öğretmenlerin Dağıtımcı Liderlik Deneyimleri; Fenomenolojik Bir Araştırma


Creative Commons License

Sadoula G., Korumaz M.

Türkiye Eğitim Dergisi, vol.5, no.2, pp.320-345, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Türkiye Eğitim Dergisi
  • Page Numbers: pp.320-345

Abstract

Araştırmanın amacı okul öncesi eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin dağıtımcı liderlik olgusuna ilişkin anlamlandırma ve deneyimlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımlarından biri olan olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından okul öncesi eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin dağıtımcı liderlik ve ortak karar alma olgularının okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanabilirliği, avantajları, sınırlılıkları ve önkoşullarına ilişkin görüşlerini içeren yarı yapılandırılmış yüz yüze  görüşmeler  gerçekleştirilmiştir.  Görüşmeler 12’si okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan yöneticilerden, 11’ise okul öncesi eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerden oluşan toplam 23 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.  Toplanan veriler ile yapılan içerik analizi sonucunda  “Liderlik Algısı”, “Fayda Algısı”, “Sınırlılıklar” ve “Ön Koşullar” olmak üzere toplam dört temaya ulaşılmıştır.  Araştırma sonucunda ulaşılan temaların,  okul öncesi eğitim kurumlarında dağıtımcı liderlik ve ortak karar alma süreçlerinin benimsenmesi ve sorunsuz bir şekilde uygulanabilmesi için farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalardan, yönetici ve öğretmenlerin bilgilerinin artırılması ve davranışlarının yönlendirilebilmesi amacı ile verilebilecek eğitim içeriklerinin planlanmasına kadar geniş bir ölçekte kullanılabileceği değerlendirilmektedir.