Eğitimde Dijital Dönüşüm Harmanlanmış Öğrenme


Creative Commons License

Tonbuloğlu İ., Tonbuloğlu B.

Technical Report, pp.1-52, 2021

  • Publication Type: Other Publication / Technical Report
  • Publication Date: 2021
  • Page Numbers: pp.1-52
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Dijitalleşmenin tüm alanlarda etkisini artırdığı ve hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiği günümüzde eğitim alanında da dijitalleşme yoğun bir şekilde yer bulmakta; dijital bir dönüşüm yaşanmaktadır. Harmanlanmış öğrenme; sunum ortamlarının birleştirilmesi, öğretim yöntemlerinin birleştirilmesi, çevrimiçi ve yüz yüze eğitimin birleştirilmesi gibi çeşitli şekillerde anlamlandırılabilmektedir. Geleneksel öğrenme süreçleri ile uzaktan öğrenme süreçlerinin birlikte tasarlanması olarak ifade edilen harmanlanmış öğrenme, mevcut ihtiyaçların ve şartların göz önünde bulundurularak ve iki öğrenme ortamının en güçlü yanları alınarak öğrenme/ öğretme sürecini daha etkili ve verimli hale getirmeyi amaçlamaktadır. Harmanlanmış öğrenmede dijital teknolojilerin sadece tamamlayıcı olarak değil, aynı zamanda öğrenme sürecini dönüştürücü ve iyileştirici olarak yer alması gerekliliğine dikkat edilmelidir. Teknoloji, pedagoji ve içeriğin doğru bir şekilde birleştirilmesiyle iyi yapılandırılmış harmanlanmış öğrenme süreçleri oluşturulabilir. Harmanlanmış öğrenme uygulamaları, çevrimiçi ortamdaki işbirliği sayesinde etkileşimi derinleştirmekte ve bireysel öğrenmeler ve alıştırmalar için uzaktan öğrenme ortamlarından yararlanılarak zamanın daha verimli kullanılmasını sağlamaktadır. Öğrencilere yer, zaman, içerik açısından öğrenme esnekliği sağlamakta; öğrencilerin bireysel çalışmalarını kendi hızında gerçekleştirmelerini ve konu tekrarı yapabilmelerini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca sunduğu pedagojik zenginlik, bilgiye erişim kolaylığı, sosyal etkileşim imkânı, maliyet etkinliği, yeniden düzenlenebilir olması, esneklik gibi farklı yararları bulunmaktadır. Bunun yanında öğrencilerin öz disiplin ve öz düzenleme becerilerini edinebilmesi, eğitmenin öğrenme teknolojisinin doğru şekilde entegre edilmesi konusunda kendini eğitmesi, eğitim kurumlarının doğru ve yeterli teknolojik alt yapıyı ve eğitim desteğini sunabilmesi ve süreç öncesinde tüm paydaşların taleplerine ve ihtiyaçlarına yer veren geniş kapsamlı bir planlamanın yapılması gereklidir. Harmanlanmış öğrenmenin, uygulama şekillerine göre Rotasyon Modeli, Esnek Model, Kişisel Olarak Harmanlanan Model ve Zenginleştirilmiş Sanal Model gibi farklı modelleri ve harmanlanmış öğrenme ortamlarının tasarımda dikkat edilmesi gereken farklı unsurlar bulunmaktadır. Bu rapor kapsamında harmanlanmış öğrenmenin kavramsal temelleri, yapılandırılmasında öne çıkan modeller, tasarım unsurları ve farklı seviyelerdeki uygulama örneklerine yer verilmektedir. Harmanlanmış öğrenme sürecinin incelenmesi ve uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi, eğitim kalitesini artırmak ve öğrenme sürecini güçlendirmek adına önem teşkil etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Harmanlanmış Öğrenme, Yüz Yüze Öğrenme, Çevrimiçi Öğrenme, Acil Uzaktan Eğitim
Atıf: Tonbuloğlu, İ. & Tonbuloğlu, B. (2021). Eğitimde Dijital Dönüşüm Harmanlanmış Öğrenme, (Analiz Raporu: 2021/09). İstanbul: İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı.