Öğretmen Adaylarının Grafik Çiziminde Karşılaştıkları Güçlüklerin Belirlenmesi


ERCAN O., Coştu F., COŞTU B.

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.26, no.6, pp.1929-1938, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 26 Issue: 6
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.24106/kefdergi.2227
  • Title of Journal : Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Page Numbers: pp.1929-1938

Abstract

Bu çalışma, fen bilgisi öğretmen adaylarının çözünürlük konusunda grafik çizmede karşılaştıkları güçlükleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Betimsel tarama modeli kapsamında; sudaki çözünürlüğü sıcaklıkla değişen beş bileşiğin belirli sıcaklıklarda sudaki çözünürlükleri bir tablo halinde verilmiş ve çözünürlük-sıcaklık grafiklerini çizmeleri öğretmen adaylarından istenmiştir. Çalışmaya, toplam 96 fen bilgisi öğretmen adayı gönüllü olarak katılmıştır. Elde edilen veriler, literatürde önceden belirlenmiş kriterler çerçevesinde, basit istatistiksel yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonunda; öğretmen adaylarının çözünürlük ile ilgili grafikleri çizerken birtakım güçlüklerle karşılaştıkları belirlenmiştir. Belirlenen güçlüklerin, bilimsel süreç becerilerinden biri olan grafik çizme ile ilgili becerilerin geliştirilmesi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanılabileceğine inanılmaktadır.