Değişken kalınlıklı dönel simetrik dairesel plakların doğrusal olmayan analizi


Creative Commons License

Altekin M., Mercan A.

19. Ulusal Mekanik Kongresi 2015, Trabzon, Turkey, 24 - 28 August 2015, pp.85-90

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.85-90
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Geometrically nonlinear analysis of axisymmetric circular plates of variable thickness was made numerically. Clamped circular plate under uniform transverse pressure was investigated. The material of the plate was assumed to be homogeneous and isotropic. Finite difference and Newton-Raphson methods were used to solve the system of ordinary differential equations. The central deflection of the plate was compared with the solutions in the literature for both uniform and varying thickness.

Değişken kalınlıklı dönel simetrik dairesel plakların geometrik doğrusal olmayan eğilme analizi sayısal olarak yapıldı. Çevresi boyunca ankastre dairesel plağın düzgün yayılı transvers yük altındaki davranışı incelendi. Plak malzemesinin homojen ve izotrop olduğu kabul edildi. Sayısal hesaplarda kullanılan sıradan (adi) diferansiyel denklem takımının çözümü için sonlu farklar ve Newton-Raphson yöntemleri kullanıldı. Plak kalınlığının sabit ve değişken olması durumları incelenerek orta noktadaki çökme değeri için literatürdeki değerlerle karşılaştırma yapıldı.