Tip1 Diyabethes Mellituslu Çocuklarda Plazma Total Homosistein Düzeyleri ve MTHFR Geni A1298C Polimorfizmi Sıklığı


Kırel B., MÜSLÜMANOĞLU M. H. , Alataş Ö., Çilingir O., Kılıç Z., Doğruel N.

40. Türk Pediatri Kongresi

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text