Tip1 Diyabethes Mellituslu Çocuklarda Plazma Total Homosistein Düzeyleri ve MTHFR Geni A1298C Polimorfizmi Sıklığı


Kırel B., MÜSLÜMANOĞLU M. H., Alataş Ö., Çilingir O., Kılıç Z., Doğruel N.

40. Türk Pediatri Kongresi

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Yıldız Technical University Affiliated: No