Lise Öğrencilerinin Yaşam Temelli Öğrenme Yaklaşımına Yönelik TutumlarınınÇeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi


BARAN TÜRKAN M., MASKAN A., YETİŞİR M. İ. , BARAN M., TÜRKAN A. , Yaşar Ş.

2. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 8 - 10 Haziran 2015

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri