Kadının Sosyal Medya Kullanımı ve Sosyal Yaşama Katılımında Konutun Rolü: Bağcılar, İstanbul


Markoç İ.

EKSEN Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.26-41, 2020 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : EKSEN Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.26-41

Abstract

Ataerkil toplum yapısı kadının toplumsal hayata katılımının önünde engel teşkil etmekte, bu süreçte kadınların toplumla ilişki kurması ve kenti tecrübe etmesi imkansız hale gelmektedir. Araştırmanın konusu olan genç kadınlar fizik mekânda sağlayamadıkları toplumsal katılımı, sanal mekânda sosyal medya aracılığı ile gerçekleştirmektedir. Bu çalışmanın amacı genç kadınların yoğun olarak gerçekleştirdiği sosyal medya katılımının fizik mekânı olan evin bunun neresinde olduğunu ortaya koymaktır. Cinsiyet eşitsizliği, toplumsal katılım güçlüğü ve sosyal medyada toplumsal katılım bu çalışmanın kuramsal örgüsünü oluşturmaktadır. Ardından tasarlanan vaka çalışmasında İstanbul’un Bağcılar ilçesinde 18-24 yaş arası, düşük eğitimli, alt gelir grubu, genç kadınlar (n=23) ile yarı-yapılandırılmış derinlemesine görüşme yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Elde edilen nitel veri içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Sosyal medya katılımı sürecinde evin kadınlar için anlamı söylemler eşliğinde ve temalar altında sunulmuştur. Sonuç olarak aile tarafından onaylanmış bir mekân olan ev, aynı zamanda teknolojik imkanlar dahilinde dünyaya açılan bir arka kapı konumundadır. Çoğu zaman eril aile bireylerinden gizli olarak gerçekleşen bu katılım yöntemi ve konutun buna nasıl bir sahne oluşturduğu, yoğun sosyal medya katılımının kadınların bilinçlenmesinde ve eğitiminde bir araç olarak kullanılabileceği fırsatının ortaya konulması bu çalışmanın literatüre orijinal katkısıdır.