Poliklorlu dibenzo-p-dioksin/furan (PCDD/F) ve dioksin benzeri poliklorlubifenil (DB-PCB) bileşiklerinin atmosferik konsantrasyonlarının kentsel ve yarı kentsel alanlarda araştırılması


Saral A., Kuzu S. L., DEMİR S., Uygur N.

İTÜ XIII. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu EKK'12, 01 October 2012, vol.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes