Postmodernizm Kavramının Müzik ve Sahne Sanatlarına Yansımaları


Creative Commons License

Uşen Ş.

The Journal of Academic Social Science, ss.558-570, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2018
  • Doi Numarası: 10.16992/asos.14084
  • Dergi Adı: The Journal of Academic Social Science
  • Sayfa Sayıları: ss.558-570

Özet

“Postmodernizm” sözcüğü, ilk olarak 1950-60’lı yıllarda kullanılmaya başlanmış ve 1970’li yıllarda yaygınlaşarak öncelikle sanat ve mimari alanlarında, yeni eğilimleri ifade edebilmek için kullanılmıştır. Postmodernizm kavramı, başta sanat çevreleri olmak üzere, birçok farklı alanlarda tartışmalara sebep olarak, modernizmin sorgulanmasına ve yeni arayışların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Günümüzde postmodernizm, toplum düzeni ve işleyişi, hukuk teorisi, bilim felsefesi, mimari, heykel, görsel sanatlar, plastik sanatlar, edebiyat, müzik ve sahne sanatlarının da bulunduğu, geniş bir alanda ortaya çıkan, yeni yaklaşım ve yeni düşünce biçimlerini kapsamaktadır. Postmodern sanat anlayışı çerçevesinde sanatçı, tam bir özgürlük içerisinde yaratıcılığını kullanabilmekte ve hiçbir misyona bağlı kalmadan yaşamı olduğu gibi yansıtabilmektedir. İşte bu çalışma, genel olarak postmodern sanat anlayışının ana hatlarını çizmekte olup, özellikle müzik ve sahne sanatlarındaki öncülerini ve bu sanat dallarına olan yansımalarını inceleme amacı taşımaktadır.