Metal Tuzlarının Kristalleşmesinde Süper İyonik İletkenlik Davranışları


Dalgıç S., Gümüş İ., Karagözü S., KAVANOZ H. B. , Yılmaz M.

Türk Fizik Derneği I.Ulusal Yoğun Madde Fiziği Kongresi

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text