PİSTACİA VERA L. BİTKİSİ DIŞ KABUĞU SU EKSTRAKTI KULLANILARAK GÜMÜŞ NANO PARTİKÜLLERİN YEŞİL SENTEZİ VE ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTELERİNİN TAYİNİ


Creative Commons License

Özgür M., Çiftçi F., Aydın Kurç M. M.

4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK), Yalova, Turkey, 14 - 17 February 2019, pp.1107

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Yalova
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1107
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada Pistacia Vera L. (Antep fıstığı) bitkisinin dış kabuk ekstresi(PVLDK) kullanılarak AgNP'lerin sentezi için çevre dostu bir yöntem sunulmaktadır. Biyosentez için belirlenen optimum koşullar; AgNO3 çözeltisi konsantrasyonu: 10 mM, bitki ekstraktı hacmi: 0.5 mL ve reaksiyon süresi: 180 dk. Bu çalışmaya göre; PVLDK su ekstresinin 180 dk içerisinde 80 °C sıcaklıkta ve pH9 ortamında Ag iyonlarını AgNP'lere indirgediği reaksiyon sonucu gözlenen renk değişimiyle (açık kahverengiden koyu kahverengiye) izlendi. Sentezlenen AgNP'ler 416 nm’de verdikleri UV-Vis spektrum pikleri ile karakterize edildi ve uzun süre stabil kaldığı saptandı. AgNP'lerin karakterizasyonunu için TEM ve FT-IR analizleri yapıldı. FTIR ölçümleri, fenolik grupların AgNP'lerin sarılması ve stabilizasyonunda rol aldığını doğruladı ve TEM mikrografi AgNPler'in farklı şekillerde olduğunu gösterdi. Antibakteriyel çalışmalar sonucunda PVLDK su ekstraktında antimikrobiyal etki gözlenmemiş ve PVLDK su ekstraktı ile sentezlenen AgNP’lerin ise bakterilere karşı antimikrobiyal aktivite gösterdiği saptanmıştır. Sonuçlar PVLDK ekstraktının antibakteriyel uygulamalar için iyi biyokaynak/biyomateryal olabileceğini göstermiştir. Bu çalışmada ayrıca PVLDK etanol ekstresinin antioksidan aktivitesi 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH) yöntemi ile belirlenmiştir. BHT, BHA, Askorbik asit ve E vitamini gibi standartların antioksidan aktiviteleri ile karşılaştırıldığında sağlık açısından önemli bir antioksidan kaynağı olduğunu göstermiştir.