Examination of Kastamonu Folk Songs In Terms of Metric Structure


Creative Commons License

Eruzun Özel A., Cantürk G.

International SOCIAL SCIENCES STUDIES Journal, vol.9, no.112, pp.7316-7325, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 112
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: International SOCIAL SCIENCES STUDIES Journal
  • Journal Indexes: Sobiad Atıf Dizini, Other Indexes
  • Page Numbers: pp.7316-7325
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, it is aimed to reveal the rhythmic characteristics of the local music by analyzing the rhythmic structures of Kastamonu folk songs in the form of 83 Kirik Hava in the TRT repertoire. In the study, which was made by using qualitative research methods, Kirik Hava melodies belonging to Kastamonu region in the TRT repertoire were selected as the sample group and were examined in detail. In the reviews carried out, it is seen that the tempo structures of Kastamonu folk songs are "1- Folk songs with a single main method". “2- Folk songs with a single combined style”. 3- It has been understood that folk songs can be classified as folk songs that use more than one tempo structure interchangeably. Of the folk songs in this group, “songs with a single main style” account for 43% of Kastamonu folk songs, “songs with a single combined style” account for 36% of Kastamonu folk songs, “songs that use more than one method alternately in their song” and constitutes the 21% of Kastamonu folk songs. All the results obtained in this study show that Kastamonu region folk songs are an exemplary region in terms of the diversity of rhythmic structures in Turkish Folk Music.

Bu araştırmada TRT repertuvarında yer alan 83 adet kırık hava formunda Kastamonu türküsünün usul olarak yapıları analiz edilerek yöre müziğinin ritmik olarak karakteristik özelliğinin ortaya konması amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılarak yapılan çalışmada örneklem grubu olarak seçilen TRT repertuvarında bulunan Kastamonu yöresine ait kırık havalar ayrıntılı şekilde incelenmiştir. Yapılan incelemelerde Kastamonu türkülerinin usul yapılarının “1Tek bir ana usule sahip türküler”. “2Tek bir birleşik usule sahip türküler”. “3Birden fazla usul yapısını türkü içinde değişmeli olarak kullanan türküler” şeklinde tasnif edilebilir olduğu anlaşılmıştır. Bu gruplamadaki türkülerden, “tek bir ana usule sahip türküler” Kastamonu türkülerinin % 43’ünü, “tek bir birleşik usule sahip türküler” Kastamonu türkülerinin % 36’sını, “birden fazla usul yapısını türkü içinde değişmeli olarak kullanan türküler” Kastamonu türkülerinin % 21’ini teşkil etmektedir. Elde edilen tüm bu sonuçlar göstermektedir ki, Kastamonu yöresi türküleri, Türk Halk Müziği’nde usul yapılarının çeşitliliği için örnek bir yöredir.