Lineer Elastik ve Öngerilmeli Tabaka İle Örtülmüş Lineer Elastik ve Öngerilmeli Yarı Düzlemde Genelleştirilmiş Rayleigh Dalgalarının Dispersiyonu


ÖZIŞIK M.

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences - Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, vol.2003, no.3, pp.9-23, 2003 (Peer-Reviewed Journal)