COMPUTER AIDED ANALYSIS OF TURKISH AND AUSTRALIAN CARTOONS


UÇAN B., KAHRAMAN M. E.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, pp.371-377, 2017 (Peer-Reviewed Journal)