Betonarme Yapıların Lineer Olmayan Davranışının Modellenmesi


Creative Commons License

Dede T., Çelik H., Bekiroğlu S.

Proceeding of ACE 2006 Advances in Civil Engineering 7th International Conference, İstanbul, Turkey, 11 - 13 October 2006, pp.1-10

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-10
  • Yıldız Technical University Affiliated: No

Abstract

Betonarme, yapı malzemesi olarak, oldukça karmaşıktır. Betonarme yapıların davranışını doğru tahmin edebilmek için yada nihai yük taşıma kapasitelerini belirleyebilmek için kesin belirli bir malzeme modeli bulunmamaktadır. Bu nedenden ötürü, beton malzeme modelleri araştırma konusu olmaya devam etmektedir. Günümüze kadar, araştırmacılar betonarmenin davranışını doğru tanımlayabilmek için deneysel yada analitik çalışmalar sonucunda bir çok malzeme modelleri geliştirmişlerdir. Genel olarak, betonarme yapıların davranışı malzemenin gerilme-şekildeğiştirme ilişkileri ile açıklanmaya çalışılmış olup bu ilişkiler de gerilme-şekildeğiştirme eğrileri ile temsil edilmektedir. Çoğu mühendislik probleminde, kullanım yüklerine maruz kalan betonarme yapıların davranışı linear elastik malzeme tanımıyla modellenmektedir. Fakat deneysel sonuçlardan da görüleceği gibi betonarmenin gerilme-şekildeğiştirme eğrileri lineer değildir.  Düşük yükleme düzeleri hariç, hem beton hem de donatı lineer olmayan bir davranış sergiler. Özellikle çatlama olayı betonarme yapıların lineer olmayan davranış sergilemesinin asıl sebebidir. Bu çalışmada betonarmeyi oluşturan beton ve donatının malzeme bakımından lineer olmayan modelleri incelenmektedir. Bu amaç doğrultusunda, betonun basınç ve çekme gerilmeleri altında davranışı ile donatının basınç ve çekme davranışlarını temsil eden literatürdeki gerilmeşekildeğiştirme eğrileri ele alınmıştır. Betonarme yapıların lineer olmayan davranışı hesap edilirken çözümlerinin de lineer olmayan yöntemlerle yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada ayrıca beton için göçme modelleri ve sonlu elemanlar yardımıyla lineer olmayan çözüm tekniklerinden bahsedilmektedir.   
 
Anahtar sözcükler: Betonarme yapılar, lineer olmayan davranış, malzeme bakımından lineer olmama,  sonlu elemanlar