Düz Dişlilerde Profil Kaydırma Faktörünün, Çatlak İlerleme Yolu Üzerindeki Etkisi (The Effect of Addendum Modification Coefficient on Crack Propogation Path at Addendum Modificated Gears)


ÖZER H., Günay D.

Makine Tasarımı ve İmalat Dergisi (Journal of Mechanical Design and Production), vol.4, no.2, pp.89-95, 2001 (Peer-Reviewed Journal)