Own Weight Effect on Static Analysis of Pre-Stretched Plate-Strip Containing Twin Circular Inclusions Under Bending


Yeşil Ü. , Yahnioğlu N.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.19, no.3, pp.902-913, 2019 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 3
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.35414/akufemubid.449113
  • Title of Journal : Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.902-913

Abstract

This paper addresses the influence of own weight on the static analysis of the bending of a pre-stretched plate-strip containing twin round shaped inclusions made from the same materials and whose centers are on a line parallel to the free surface. The effects of body forces (own weight) and surface forces (pre-stretching load) on the plate-strip with inclusions are considered together as the initial stresses. The effects of these initial stresses on the analyses of stress concentration around the inclusions within a plate-strip under additional bending load are investigated by the Three-Dimensional Linearized Theory of Elasticity (TDLTE) under the plane strain state. Also, the solutions of the considered boundary value problems are worked out by using the Finite Elements Method. With respect to the results, it was revealed that the own weight of the plate-strip has a substantial influence on the static analysis around the circular twin inclusions within a plate-strip under bending. 

Bu çalışma, eğilme etkisi altında içerisinde aynı malzemeden yapılmış ve merkezleri serbest yüzeye paralel bir doğrultuda olan ikiz dairesel şekilli dolgular içeren öngerilmeli bir kompozit şerit-plağın statik analizine kendi ağırlığının etkisini ele almaktadır. Dolgular içeren şerit-plak üzerindeki hacimsel kuvvetlerin (kendi ağırlığı) ve yüzeysel kuvvetlerin (öngerilme yüklemesi) etkisi birlikte öngerilmeler olarak düşünülmüştür. Bu öngerilmelerinin, ek bir eğilme yükü altında bir şerit-plak içindeki dolgular etrafındaki gerilme dağılımlarının analizleri üzerindeki etkileri, düzlem şekil değiştirme durumu altında Lineerize Edilmiş Üç Boyutlu Elastisite Teorisi (LEÜBET) ile araştırılmaktadır. Ayrıca, ele alınan sınır değer problemlerinin çözümleri Sonlu Elemanlar Yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sonuçlara göre, eğilme etkisi altındaki ikiz dairesel dolgular içeren şerit-plağın kendi ağırlığının plağın statik analizi üzerinde önemli bir etkisi olduğu ortaya çıkmıştır.