İlaç preparatlarındaki Adifenin Hidroklorür,Allobarbital ve Parasetamolün Çok değişkenli kalibrayon yöntemleri ile bir arada tayini


BOZDOĞAN A. E.

XII.Ulusal spektroskopi Kongresi, 01 Mayıs 2011

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri