Cam Lifi Uzunluğu ve Oranının Çimento Harçlarının Mekanik Özelliklerine Etkisi


Toklu K., Avşar Y. E., Cihan M. T., Bıçakcı E.

Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, vol.14, no.1, pp.95-102, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Çimento harcının mühendislik özelliklerinde iyileştirmeler yapabilmek için farklı lif türleri harç üretiminde kullanılmaktadır. Fakat lif türü, narinlik gibi değişkenler üretilecek olan harcın özellikleri üzerinde farklı etkilere sahiptir. Bu çalışma kapsamında, farklı uzunluklardaki (3 mm, 6 mm ve 12 mm) cam lifleri, karışıma hacimce % 0.3, % 0.4 ve % 0.5 oranlarında ilave edilerek üretilen harçların yayılma değeri, basınç dayanımı, eğilmede çekme dayanımı ve ultrasonik dalga hızı (UPV) incelendi. Elde edilen sonuçlara göre, karışım içerisindeki cam lif miktarının artmasıyla genel olarak karışımın yayılma değeri, basınç dayanımı ve ultrasonik dalga hızında azalmalar meydana gelirken, eğilmede çekme dayanımında ise iyileşmeler meydana geldiği tespit edilmiştir.