Hava kirlenmesi değişkenlerinin üçlü ilişki ve yorumları


Sofuoğlu S. C. , ÇINAR Ö. , Polat H., Şen Z.

İTÜ 1. Hava Kirlenmesi ve Kontrolü Sempozyumu, 01 Mart 1993