Kentiçi Raylı Sistemlerde Tren İşletimi Analizi


Olgay İ., Suvar U., AKSOY B., Artan M. Ş., ŞAHİN İ.

13. Ulaştırma Kongresi, Turkey, 10 - 12 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Orere bağlı tarifeli işletmecilik yapılan eski Haydarpaşa-Gebze demiryolu hattındaki, planlanan ve gerçekleşen tren hareketlerinin karşılaştırılması, tren işletmeciliğinin niteliği ve performansına ilişkin önemli bilgiler sunabilmektedir. Çift hatlı bu kesimde banliyö trenleri, anahat yolcu ve yük ile bölgesel ekspres trenler işletilmektedir. Bu çalışmada, sabah (06:00-09:00) ve akşam (17:00-20:00) zirve saatlerde her iki yöndeki banliyö treninin hareketleri 10 gün için incelenmiştir. Çalışılan zaman aralıklarında, trenlerin planlanan sürelerden anlamlı bir şekilde daha hızlı veya daha yavaş seyretme durumu araştırılmış, varış ve kalkış gecikmeleri hesaplanarak elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Planlanan tren hareketlerini gösteren zamanlar orerden, gerçekleşen tren hareketlerini gösteren zamanlar trengraflardan elde edilmiştir. Trengraflardaki veriler manuel olarak okunarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Planlanan ve gerçekleşen tren hareketleri arasındaki karşılaştırmalarda tren özelinde ve istasyon özelinde çeşitli istatistiksel analizler yapılmış ve elde edilen bulgular grafikler yardımıyla görsel olarak da ifade edilmiştir. Trenlerin istasyonlar arasındaki seyirlerine ilişkin gecikmeler, Markov zincirleri ile stokastik olarak modellenmiştir. Bu çalışmada sunulan yöntemler, kentiçi raylı sistemlerde tren işletimine ilişkin, gecikme analizi, çizelgeye bağlılık, gecikme aktarımı ve telafisi gibi çeşitli sayısal değerlendirmeler yapmaya olanak sağlamaktadır.

 

Anahtar sözcükler: Haydarpaşa-Gebze banliyö hattı, Raylı sistemler, İstatistiksel gecikme analizi, Çizelgeye bağlılık, Markov zincirleri.