Investigation of Anticancer Activity of Silver Nanoparticles Synthesized from Basil (Ocimum Basilicum L.) in Human Lung Cancer Cells


Creative Commons License

Yavuz H., çağal m., Çalık H., CAKIR KOC R., turker m.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Online), vol.6, no.3, pp.2234-2246, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Nanoparticles (NP) are used effectively in many fields. In addition to physical and chemical methods in its synthesis, there are also biological methods that are quite outstanding today. In this method, which is also called green synthesis, the green synthesis method was preferred in the study, since components that do not harm humans and the environment are used. Aqueous extracts of the leaf and spice of basil (Ocimum basilicum L.) were used at different concentrations. The sizes of NPs obtained from repeated studies were examined. As a result of DLS size measurement, silver nanoparticles (AgNP) with a size of 138.3 nm from the leaf and 188.6 nm from the spice were obtained. When the anticancer activity of various AgNPs synthesized during the study was examined on A549 cells, it was seen that the AgNPs of basil leaves, which were used without waiting, with a size of 138.3 nm, in the concentration range of 2.5 and 3.25 mg mL-1, provided the most anticancer effect.
Nanopartiküller (NP) pek çok alanda etkili bir biçimde kullanılmaktadır. Sentezinde fiziksel ve kimyasal yöntemlerin yanı sıra günümüzde oldukça göze çarpan biyolojik yöntemler de mevcuttur. Yeşil sentez olarak da adlandırılan bu metodda insana ve çevreye zarar vermeyecek bileşenler kullanıldığından çalışmada yeşil sentez metodu tercih edilmiştir. Fesleğenin (Ocimum basilicum L.) yaprak ve baharatının sulu ekstreleri farklı konsantrasyonlarda kullanılmıştır. Yapılan tekrarlı çalışmalardan elde edilen NP’lerin boyutları incelenmiştir. DLS boyut ölçümü sonucunda yapraktan 138.3 nm, baharattan 188.6 nm büyüklüğünde gümüş nanopartiküller (AgNP) elde edilmiştir. Çalışma sırasında sentezlenen tüm AgNP’lerin A549 hücreleri üzerinde antikanser aktivitesi incelendiğinde, 2.5 ve 3.25 mg mL-1 konsantrasyonları aralığında, boyutu 138.3 nm olan, bekletilmeden kullanılan yaprak fesleğen AgNP'lerinin en fazla antikanser etki sağladığı görülmüştür.