Co(II), Ni(II), Cu(II) ve Zn(II) Metallerinin N O Tipi Schiff Bazı Ligandı ile Oluşturdukları Komplekslerin Sentezi ve Karakterizasyonu


BAKIRDERE E. G., CANPOLAT E., KAYA M.

XXIV. Ulusal Kimya Kongresi, IP-036, Zonguldak, 01 June 2010

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Yıldız Technical University Affiliated: No