“Koruma Amaçlı İmar Planlarının ve Çevre Düzeni Projelerinin Yapım Süreçleri ve Değerlendirme İlkeleri”


BERKMEN N. H.

Kocaeli İli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu adına (Kurul Başkanı Sıfatıyla) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyeleri I. Koordinasyon Toplantısı, 01 February 2010

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes