Türk Çokuluslu İşletmelerinin Stratejik Kadrolama Faaliyetlerininİncelenmesi


Çetinarslan H., Can E.

Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.2, pp.127-140, 2017 (Peer-Reviewed Journal)