Kontrast Tutucu Meme Manyetik Rezonans Görüntülerinde Kanserli Olan Ve Kanserli Olmayan Dokuların Görüntü İşleme Teknikleri İle Belirlenmesi


BAYRAM B. , Bayram B.

1. Uzaktan Algılama-CBS Çalıştay ve Paneli, 01 Ekim 2006