AMİLOİD BETA PEPTİDİNE AİT 1 21 DİZİSİNİN POLİAKRİLİK ASİT İLE SENTEZLENEN BİYOKONJUGATLARININ MTT YÖNTEMİ İLE MEME KANSERİ HÜCRESİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ


İŞCANI EROĞLU B., ÇAKIR KOÇ R. , BAĞIROVA M., ALLAHVERDIYEV A. , AKDESTE Z.

24. ULUSAL BİYOFİZİK KONGRESİ, Turkey, 25 - 28 September 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes