Comparison of Hemp Fibres with Macro Synthetic Fibres in Lime-Metakaolin Matrix Incorporating Pumice as Coarse Aggregates


Creative Commons License

Tuncer H. M., Girgin Z. C.

MEGARON, vol.18, no.1, pp.88-97, 2023 (ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.14744/megaron.2023.00868
  • Journal Name: MEGARON
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI)
  • Page Numbers: pp.88-97
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Significant developments are observed in the design of composite building materials nowadays, especially on environmental and sustainability issues. For structural usage, nowadays researchers reveal lime, which is the traditional binding material known since ancient times. Lime known for its sustainable feature is often used with supplementary cementitious materials (SCM) such as metakaolin, fly ash, ground granulated blast furnace slag, and silica fume due to unfavourable properties regarding durability, strength, and slow hydration rate. On the other hand, cellulosic fibres with the advantages such as low density, high tensile strength, and moderate elastic modulus have cost competitiveness and eco-efficiency for fibre-reinforced composites. The structural use of cellulosic fibres may be possible if the degradation of hemp fibres in an alkali environment is mitigated. In this study, the experimental studies on hemp fibres were carried out by comparing with two types of macro synthetic fibres in a lime+metakaolin (L+MK)-based matrix. Durability as well as compressive and flexural characteristics were addressed in those fibrous matrices. First time in the current literature, macro synthetic fibres were included in the lime-based mixture. Besides, as a new contribution, coarse lightweight aggregates (LWA) were incorporated into this type of matrix with those fibres. The experimental findings indicate that the degradation of hemp fibres can be mitigated successfully, and three types of fibrous mixtures provide proper mechanical characteristics in their categories.

Günümüzde özellikle çevre ve sürdürülebilirlik alanında kompozit yapı malzemelerinin tasarımında önemli gelişmeler gözlenmektedir. Araştırmacılar, eski çağlardan beri bilinen geleneksel bağlayıcı kireci yeniden, bu defa taşıyıcılık amacı ile keşfetmektedir. Sürdürülebilir özelliği ile bilinen kirecin; dayanım, yavaş hidratasyon hızı ve dayanıklılığa olumsuz etkileri nedeniyle genellikle metakaolin, uçucu kül, öğütülmüş yüksek fırın cürufu ve silis dumanı gibi puzzolanik bileşenler ile kullanılmaktadır. Diğer taraftan; yüksek çekme mukavemeti, ortalama düzeyde elastisite modülü ve düşük yoğunluğu ile selülozik liflerin, lif takviyeli kompozitler konusunda maliyet açısından rekabet edebilirliği ve ekolojik açıdan verimliliği söz konusudur. Selülozik liflerin alkali ortamda bozulması engellenirse, yapısal amaçlı kullanımı da mümkün olabilir. Bu çalışmada, kenevir lif ve iki tip makro sentetik lifin kireç+metakaolin esaslı matris içindeki etkinliği deneysel olarak araştırılmıştır. Lif takviyeli matrislerin basınç, eğilme dayanımı ve dayanıklılığı konularına odaklanılmıştır. Literatürde ilk defa, makro sentetik liflerin kireç esaslı karışımdaki etkinliği incelenmiştir. Ayrıca, yeni bir katkı olarak; iri hafif agregalar, söz konusu lifler ile takviyeli kireç+metakaolin bazlı matrise eklenmiştir. Deneysel sonuçlar, kenevir liflerde yapısal bozulmanın başarıyla azaltılabileceğini ve matrise üç tip lif takviyesi ile liflerin kendi sınıflarında uygun mekanik karakteristiklerin sağlanabileceğini gösterilmiştir.