Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyeri Uygulamalı Eğitim Süreçlerinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Kaysi F., GÜROL A.

Kesit Akademi Dergisi, vol.3, no.8, pp.266-280, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 8
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Kesit Akademi Dergisi
  • Page Numbers: pp.266-280
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Two workplace practical training is situated for students in vocational schools for graduation requirements. It is important to knowing perspectives of students who have successfully completed their workplace practical training, for these processes. The aim of this study is to assessment of the opinions of students for the workplace practical training. So, workplace practical training perspectives and gained experience will be determined by views of students. The study was conducted with qualitative data collection techniques. Case study design was used in this study. A state university vocational school students has been included in the study in Istanbul. These participants were successfully complete their workplace practical training in 2015 and 2016 summers period. Views of students for workplace practical training were collected on the internet in process of data collection for study via structured form. The data were interpreted through a content analysis. According to the findings, almost all of students have completed their workplace practical training in city where they educated. It is seen that these students performed their workplace practical training in different areas which is not directly related with their education area. Furthermore, gained experience for interns in workplace practical training is seen very important. In this way, they have the opportunities to practice their technical and theoretical knowledge. Therefore, it is understood that student interns care about workplace practical training. Moreover, processes of practical workplace training of interns should continuously following. Lastly, more options for workplace practical training should be presented to students by increasing cooperation with sector. 

Meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin mezuniyet şartları arasında iki adet işyeri uygulamalı eğitim yer almaktadır. İşyeri uygulamalı eğitimlerini başarı ile tamamlamış öğrencilerin bu süreçlere bakış açılarının bilinmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı işyeri uygulamalı eğitimlerini başarı ile tamamlamış öğrencilerin, bu eğitime yönelik görüşlerinin değerlendirmesini yapmaktır. Çalışma nitel veri toplama teknikleriyle gerçekleştirilmiş olup, çalışmada durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışmadaki katılımcıları İstanbul ilindeki bir devlet üniversitesinin 2015 ve 2016 yılı yaz dönemi stajlarını tamamlamış öğrencilerinden oluşmaktadır. Çalışmanın veri toplama süreci, öğrencilerin işyeri uygulamalı eğitime yönelik görüşlerinin, yapılandırılmış form aracılığıyla internet ortamında toplanmasıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler içerik analizi yapılarak yorumlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin neredeyse tamamı öğrenim gördükleri şehirde işyeri uygulamalı eğitimlerini tamamlamıştır. Bazı öğrencilerin öğrenim gördükleri alanla doğrudan ilişkili olmayan alanlarda da işyeri uygulamalı eğitimlerini gerçekleştirdikleri görülmüştür. Bununla birlikte öğrenciler, edindikleri tecrübelerin kendileri açısından çok önemli olduğunu ve öğrenim gördükleri birimdeki teknik ve teorik bilgileri uygulama imkânı bulduklarını dile getirmiştir. Bu nedenle stajyerlerin işyeri uygulamalı eğitimi önemsedikleri ve uygulamalardan memnun kaldıkları anlaşılmaktadır. Çalışmanın önerileri için, stajyerlerin işyeri uygulamalı eğitim süreçlerinin sürekli takip edilmesi sağlanmalıdır. Bununla birlikte sektörle işbirlikleri arttırılarak stajyer adaylarına daha geniş seçenekler sunulmalıdır.