Lineer Olmayan Yükleri İçeren Enerji İletim Sistemlerinin Çevresel Koşullara Bağlı Olarak Toprak Yolu Analizi