Düz Dişlilerde Çatlak İlerleme Yolunun Lineer Elastik Kırılma Mekaniği Yaklaşımı ile Belirlenmesi


ÖZER H. , Günay D.

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text