Özel Alüminalar 1 Kalsine Alüminalar


Creative Commons License

Sarıdede M. N., Birol B.

Metalurji, no.141, pp.25-30, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Publication Date: 2005
  • Journal Name: Metalurji
  • Page Numbers: pp.25-30
  • Yıldız Technical University Affiliated: No

Abstract

Alümina, dünyanın en çok kullanım yeri bulan oksit maddeleri arasındadır. Boksit cevherinden Bayer prosesi ile üretilen alüminanın yaklaşık % 93’ü alüminyum metali eldesinde, geriye kalan kısmı ise özel alümina kimyasalları ve kalsine alümina üretiminde kullanılmaktadır. Bu çalışmada, kısaca boksitten Bayer prosesi ile alümina üretimi incelenerek özel alümina ürünlerinin bir alt başlığı olan alümina kimyasallarının kullanım yerleri, özellikleri ve üretim prosesleri hakkında teorik bir araştırma yapılmıştır. Alümina kimyasalları; alüminyum hidroksit, kalsine alümina ve aktif alümina olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. Alüminyum hidroksit, çoğunlukla Bayer prosesi ile elde edilen bir ürün olup, farklı özellikte ürün elde edebilmek için çeşitli yöntemler de geliştirilmiştir. Aktif alümina, alüminyum hidroksitlerin 1000 °C ’nin altındaki aktive etme adı verilen ısıl işlemi ile oluşturulmaktadır. Kalsine alüminalar ise soda içeriklerine ve toplam empüritelerine göre üç ana gruba ayrılırlar. Normal sodalı ve düşük sodalı (termal reaktif) kalsine alüminalar Bayer Prosesi ile üretilirken, yüksek saflığa sahip alüminalar ise alüminyum esaslı tuzların parçalanmasıyla elde edilirler. Kalsinasyon normal olarak döner fırınlarda veya sabit kalsine edicilerde yapılır.