Ti İlavesinin AlSi9Mg-B4C Kompozitlerinde Islatabilirliğe ve Partikül İlave Verimine Etkisi


TOPTAN F., ÇİĞDEM M. , KERTİ I.

15. Uluslararası Metalurji-Malzeme Kongresi, 11 - 13 November 2010

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text