İstanbul İli Vakıf Üniversitelerine Bağlı Meslek Yüksekokullarında Görevli Öğretim Elemanlarının İş Doyum Düzeyleri


GÜMÜŞELİ A. İ.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol.40, no.2, 2010 (Peer-Reviewed Journal)