Oblik Split ve Klasik Yöntemlerle Hazırlanmış Kostal Kartilaj Greftlerinin Biyomekanik Özelliklerinin Karşılaştırılması


Şener B. M., Bekem A., Şahin F., ÜNAL A., Yiğit Ö.

9. Türk Rinoloji Kongresi

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Yıldız Technical University Affiliated: No