Osmanlıda Meşruiyet Tabakalaşmasının Oluşumu


GENCER B.

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF POLITICAL SCIENCES-SIYASAL BILGILER FAKULTESI DERGISI, pp.65-100, 2004 (Peer-Reviewed Journal)