Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi Bölümü (BÖTE) Son Sınıf Öğrencilerinin Profili Üzerine Bir Çalışma.


ORHAN Ş. F.

BTIE - Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı, Bildiriler CD 1, ODTÜ-Ankara, Turkey., 01 Mayıs 2003