Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Yerinde Dönüşüm Odaklı Yaklaşımın Beykoz Projesi Üzerinden Örneklenmesi


Creative Commons License

Sarsılmaz T., Avlar E.

Beykoz 2020 Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 27 - 29 November 2020, vol.1, pp.1089-1112

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1089-1112
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Kentsel dönüşüm projeleri çevresel, ekonomik ve fiziksel açıdan sorunların yönetilemez duruma geldiği alanlarda, çevrenin iyileştirilmesi ve mekânsal sorunların çözülmesinde gerekli görülmektedir. Genelde kentsel dönüşüm uygulamalarında büyük bir değer artışı olmakta ve kentsel dönüşüm projeleri, kentsel dönüşüm alanında yaşayanların yeni alanlara taşınmasıyla sonuçlanmaktadır. Bu durum toplumsal dışlanmayı beraberinde getirmekte ve yerinden edilme sonucunda sosyal sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunların önlenmesi için, dönüşüm sürecinde nitelikli yapı üretiminin yanı sıra, dönüşüm alanında yaşayan sakinlerin memnuniyetini sağlayacak dönüşümler yapılmalıdır. Bu nedenle kentsel dönüşüm projelerinde, mevcut kent sakinlerinin uygulama sonrası aynı alanda yaşamaya devam edecekleri çevrelerin oluşturulması için yerinde dönüşüm ilkesi benimsenmelidir.

İstanbul Boğazı’nda konumlanan Beykoz İlçesi’nin en eski yerleşim alanlarından biri olan, mülkiyet hakkı olmaksızın gelişmiş Tokatköy Mahallesi’nde gerçekleştirilmesi düşünülen kentsel dönüşüm projesi, çalışmada örnek proje olarak belirlenmiştir. Bu projede, yerinde dönüşüm hedeflenmektedir. Böylece uygulama sonrası, dönüşüm alanında yaşayan sakinlerin yaşamlarına aynı alanda devam etmelerine, mülkiyet ve imar sorunu olmayan bağımsız bölümlere kavuşabilmelerine olanak sağlanabilecektir. Bu hedefe katkı sağlamak amacıyla çalışma kapsamında, dönüşüm alanında yaşayan kullanıcıların özellikleri, beklentileri ve tercihlerinin belirlenmesi için anket uygulanmıştır. Bu ankette, alanda yaşayan sakinlerin beşeri, sosyal, ekonomik durumları ve yaşam koşullarının yanı sıra, kentsel dönüşümle ilgili düşünceleri ve talepleri sorgulanmaktadır. Anketten elde edilen verilerle yerinde dönüşüm projesine girdi oluşturabilecek öneriler geliştirilmektedir