Effect of Regenerative Braking and Power Analysis in Electric Vehicles


Creative Commons License

Taci M. S., Erdem Y.

Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology (JoCREST), vol.4, no.2, pp.75-88, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Taşıtlarda fren sisteminde çoğunlukla geleneksel frenleme yöntemi olan hidrolik frenleme teknolojisi kullanılır. Bu teknolojiye sahip araçlarda frenleme esnasında açığa çıkan ısı çok fazla enerji kaybına neden olmaktadır. Elektrikli araçlarda rejeneratif frenleme sayesinde bu dezavantaj ortadan kaldırılarak, yüksek oranda enerji tasarrufu ve verimliliği sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca elektrikli araçların pazar payının önünde engel olan kısa menzil mesafesi problemi, bu sayede menzil artırıcı olarak çözüm olmaktadır. Bu çalışmada 75kW AC asenkron motor ve 25kW kurşun asit bataryalara sahip elektrikli bir araç modeli oluşturulmuştur. Tasarlanan elektrikli araç için oluşturulan sürüş döngüsünde farklı eğim durumları için frenleme esnasında tekerlek, aks bloğu, motor ve batarya sistemleri üzerindeki enerji akışları analiz edilmiştir. Yapılan çalışma her eğim durumunda rejeneratif frenleme ile bataryalara enerji sağlandığını ve eğimin yokuş aşağı olması durumunda rejeneratif frenleme ile daha fazla enerjinin bataryalara depolandığını göstermiştir. Ayrıca araç farklı sürüş koşullarında test edilerek, rejeneratif frenlemeden elde edilen enerjinin menzile katkısı incelenmiştir. Elde edilen simülasyon sonuçları ile eğimin rejeneratif frenleme üzerindeki etkisi ve rejeneratif frenleme için en uygun sürüş koşulları yorumlanmıştır. Tüm sonuçlar grafikler halinde verilerek analiz edilmiştir.