Antalya Aksu Bölgesi Tarım Alanlarında Uzman Sınıflandırma Yöntemi İle Arazi Kullanımının Belirlenmesi


BAYRAM B. , Sönmez K., Sarı M.

Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 01 Nisan 2007