STRATEJİK GİRİŞİMCİLİK KAVRAMININ WEB OF SCİENCE VERİ TABANINA DAYALI BİBLİYOMETRİK AĞ ANALİZİ


Creative Commons License

Can E. , Yüceol N.

• 6. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ ICOESS , Muğla, Turkey, 13 - 16 May 2022, pp.681-700

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.681-700

Abstract

Çalışma kapsamında 2000-2022 yılları arasında, Web of Science veritabanı üzerinden SCI, SSCI, ESCI, BKCI-SSH, CPCI-SSH, SCI Expanded ve CPCI-S atıf indekslerinde bulunan işletme, yönetim, ekonomi, finans, strateji, stratejik yönetim, girişimcilik, alanlarındaki stratejik girişimcilik kavramı ile ilgili farklı türlerde kaleme alınmış 454 yayın bibliyometrik olarak incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı, stratejik girişimcilik ile ilgili yayınları ve bu yayınlar arasındaki ilişkileri bibliyometrik olarak analiz etmektir. Bu araştırmanın birkaç farklı alana katkı sağlayacağı öngörülmektedir. İlk olarak, bugüne kadar yapılmış olan stratejik girişimcilik araştırma konularının entegrasyonuna izin verecektir. İkincisi araştırmaların ilgi odağı olan alanları vurgularken gelecekteki çalışmalara öngörü sağlayacaktır. Sonuç olarak, stratejik girişimciliğe genel bir bakış sağlayacaktır. Çalışmada yer alan yayınların değerlendirilmesi amacıyla alandaki yayın hacmindeki ve yayın sayısındaki değişimler, anahtar kelimeler, konu başlıklarındaki eğilimler, yayın yapan ülke ve kurumlar ele alınmıştır. Araştırmada sosyal ağ analizi ile kurum, yazar, ülke iş birlikleri haritalanmıştır. Konu başlıklarında görülen eğilimler, alana en yoğun katkıyı sunan ülkeler, en sık kullanılan anahtar kelimeler ve yazarlar ile alanda en fazla atıf alanlar da VOSviewer programından yararlanılarak görselleştirilmiştir. Sonuçlar konu ile ilgili çalışmaların özellikle 2007 yılından itibaren hızla artmaya başladığını ve özellikle 2015 ile 2021 yılları arasında stratejik girişimcilik kavramına yönelik çalışmaların yoğunlaştığını göstermektedir. Stratejik Girişimcilik ile ilgili çalışmaların özellikle Amerika, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa’da yoğunlaştığı görülmektedir. En sık kullanılan anahtar kelimeler stratejik girişimcilik, girişimcilik, kurumsal girişimcilik, girişimcilik yönelimi, stratejik yönetim, exploitation, exploration, inovasyon, strateji, performans, kaynak temelli yaklaşım, kurumsal girişim, rekabet avantajı, aile işletmeleri ambidexterity, girişimcilik zihniyeti, kaynaklar, dinamik yetenekler, değişim ve Çin olmuştur. Yayınların türüne bakıldığında sırası ile en fazla araştırma makalesi, kitap bölümü, literatür taraması ve kongre bildirisi şeklinde olduğu görülmektedir. Konu ile ilgili işletme alanında 298, yönetim alanında 271, ekonomi alanında 28, finans alanında 12 ve multidisipliner çalışmalar alanında 8 çalışma bulunmaktadır. Çalışmalardan 280’i SSCI, 93’ü ESCI, 39’u BKCI-SSH, 21’i SCI Expanded atıf indeksinde yer almaktadır. Anahtar Kelimeler: Stratejik yönetim, girişimcilik, stratejik girişimcilik, sosyal ağ analizi, bibliyometri