Ulaşım Ağları Veri Altyapısı


Güneri M., KILIÇ GÜL F.

Hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, pp.96-99, 2011 (Peer-Reviewed Journal)