Fenantrolin ve türevlerinin Floresans Özelliklerinin İncelenmesi