İleri Teknoloji Ürünü Olan Bor Karbür'ün Alternatif Metotlar ile Üretilmesi, Bir Derleme Çalışması


Gürses P., Kipcak A. S. , DERUN E. , Pişkin S.

1. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi (UKMÖK-1), Çorum, 12-14 Mayıs , (2011)