Deprem Sonrası Hasar Tespitinin Dronlar ile Yapılmasi


Creative Commons License

Yılmaz O., Aydın N.

6th international congress on engineering, architecture and design. 17-18 December 2020, 17 - 18 December 2020, pp.501-509

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Page Numbers: pp.501-509
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Deprem sonrası hasar gören bölgelerin süratle tespit edilmesi, arama kurtarma ekiplerinin etkili

kullanılması ve can kaybının en aza indirilebilmesi açısından hayati öneme sahiptir. Kapanmış yolların

tespit edilmesi ile yangın ve gaz kaçakları gibi durumlar, süratli hasar tespitinin diğer önemli nedenlerindendir.

Bu araştırmanın amacı karar vericilerin arama kurtarma ekiplerini etkili kullanabilmesi ve can

kaybının en aza indirilebilmesi maksadıyla dronlarla bir hasar tespit yöntemi geliştirmektir. Bu konuda

uydu ya da hava fotoğraflarının çeşitli yöntemlerle analizi, sismik verilerin analizi ya da binalara yerleştirilen

GPS verilerinin analizi gibi çeşitli yöntemler mevcuttur. Bu tarz çalışmaların yanı sıra literatürde

dronlarla hasar tespiti yapan çalışmalar da bulunmaktadır. Bu araştırmanın literatürdeki dron kullanarak

hasar tespiti yapan diğer çalışmalardan farklarının birincisi, bölgelerin karelere bölünmesi ve

arama kurtarma çalışmalarındaki zaman kaybını en aza indirebilmek maksadıyla bu karelere, hasar

görme olasılığı olan bina sayısı ile kapsadığı hastane, okul ve itfaiye sayılarına göre farklı önem puanı

verilmesidir. İkincisi, depoların daha önceden belirlenmiş aday depolar arasından amaç fonksiyonuna

göre belirlenmesi ve dronların tur sonunda kalkış yaptıkları depolara inme zorunluluğu olmaksızın en

uygun aktif depoya inebilmesidir. Son olarak, dronların kareler üzerinde ihtiyaç duydukları sürenin belirsiz

olmasıdır. Belirtilen model için bir tamsayılı karışık doğrusal programlama matematiksel modeli

önerilmiştir. Geliştirilen bu model gerçek hayat verileri ile test edilmiştir.