MALAKANLAR ÖRNEKLEMİNDE SÜRGÜN VE GÖÇ OLGULARININ KAYIT ALTINA ALINMASINA DAİR BİR DEĞERLENDİRME


Creative Commons License

Gül M. İ. , Boyraz B.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.14, no.77, pp.442-449, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 77
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Page Numbers: pp.442-449

Abstract

“Malakanlar Örnekleminde Sürgün ve Göç Olgularının Kayıt Altına Alınmasına Dair Bir Değerlendirme” adlı bu makale literatür taramasını esas alarak hazırlanan yazınsal bir incelemedir. Makale toplamda üç başlıktan oluşmaktadır. İlk kısımda Malakan topluluğunun geçmişini betimlemeye yardımcı olması açısından 17. Yüzyıl Çarlık Rusya’sından bahsedilmiştir. Rus ve Osmanlı ilişkilerine, savaşlara ve antlaşmalara değinen bu bölümü takiben Malakanlar’ın tarih sahnesine çıkış sürecinden söz edilmiştir. Başlık altında Rus çarlarının Malakan topluluğuna olan bakış açılarını özetleyen bir metin kaleme alınmış, topluluğun sürgün ve göç nedenleri üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ise daha çok inanç ve kültür odaklı konulara odaklanılmıştır. Bu eksende Malakanlar’ın inanışlarına, gelenek ve göreneklerine yönelik bir çerçeve çizilmiştir. Sonuç başlığı altında da genel bir değerlendirme yapılırken, müzelerin sürgün ve göç olgularının kayıt altına alınması adına teşkil ettiği öneme temas edilmiştir.