Yapı Sektöründe Teknolojik Yeni Yapı Ürünlerinin Karar Verme Sürecinde Sistematik Değerlendirilmesi


Avlar E., Karaçar Erçoşkun P.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ PART: C TASARIM VE TEKNOLOJİ, vol.1, no.1, pp.17-27, 2013 (Peer-Reviewed Journal)