Toplumsal Hafızanın Siyasal Alan Tarafından İnşa Sürecinin Sosyal Bilgiler/Tarih Ders Kitaplarına Yansımaları


Creative Commons License

İçen M., Tuncel G.

Turkish History Education Journal, vol.8, pp.60-81, 2019 (Peer-Reviewed Journal)